Gamla ekar Föregående sida Nästa sida

Tonarp, Börstig

För trettio år sedan

17 maj 1991
Nu
29 december 2016

Tonarp, Börstig socken

Eken i Tonarp Skattegården, Börstig, började luta betänkligt i samband med stormen Gudrun 8-9 januari 2005. Den föll till marken två år senare. Stammen var kärnfrisk bortsett från att en årsring drabbats av röta.
    Klas Göran Marinder, sågverksägare i Vesene, tog hand om stocken, som var sågad i två delar. Sågsnittet närmast marken visar två stubbskott som växti ca 30 år. Därefter har årsringarna lagts runt bägge skotten och bildat en rak stam.
    Gunnar Linde (1959) skriver att ekens ”avverkning avvärjdes med en lösensumma av tretusen (3.000) kronor, som insamlats av Ordf. i Falbygdens hembygds- och fornminnesförening.” Marinder betalade eken en gång till, nu med 6.000 kronor.

Sammanväxta stammar

Stamsnittet visa att eken först hade två stammar som sedan vuxit ihop.

Omkrets: 4,72 1991

Koordinater