Gamla ekar Föregående sida Nästa sida

Herregården, Södra Kedum

Fr trettio r sedan

14 maj 2001
Nu
21 september 2016

Herregården, Södra Kedums socken

Hembygdsforskaren Johan Jakobsson står vid en ek som hans släkting Johan H. Jakobsson omnämner som ”Stora eken bak ladugård”. Den mättes upp den 28 juni 1928. ”Den fattas 11 1/2 sentimeter i 2 meter.” Eken var vid denna tid ”något över 100 år”. Vid mätning 2001 var omkretsen 4,60 m.

När eken åter besöktes 2016 hade den varit död i flera år.

Koordinater