Gamla ekar Föregående sida Nästa sida

Bullsäng, Örsås

Fr trettio r sedan

27 maj 1997
Nu
13 juli  2016

Bullsäng, Örsås socken

Kungseken i Bullsäng, Örsås, växer i eller invid en hällkista. Vid fridlysningen 1958 var omkretsen 4,4 m, vilken ökat till 5,18 m 1997. På senare tid har tilllväxten minskat något, troligen på grund av angrepp av svavelticka.

Omkrets: 4,4 m 1958 — 5,49 m 2016
Tillväxt: 109 cm på 58 år = 1,9 cm/år

Koordinater

57°24.596  13°06.185